Endelig dagsorden til
Generalforsamling 2018

18. marts kl 9:30 på

"Rådhuset" Stengade 59, 3000 Helsingør

 
Endelig Dagsorden:

    1.    Valg af dirigent og referent
    2.    Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning.
    3.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
    4.    Indkomne forslag. Indsendes 14 dage før
           generalforsamlingen til
formanden.*
    5.    Fastlæggelse af kontingent.
    6.    Valg ifølge vedtægterne:
           •  Til bestyrelsen skal vælges formand
               og 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
               Formanden Anders Wilsbech. Bestyrelsesmedlemmerne
               Lisbeth Rex, Thomas Kristensen, og Jannik Augsburg.
           •   2 suppleanter til bestyrelsen.
           •   Bladudvalg: 2 personer.
            Formanden er født bladudvalgsmedlem.
    7.    Valg af delegerede til Landsmødet. 2 personer + 1 suppleant.
    8.    Valg til Storkredsen Nordsjælland.
           1 person + 1 suppleant. (4 møder om året)
    9.    SF-Helsingør Strategiplan 2018-21
    10.  Eventuelt.
        
    14-02-2018, SF-Helsingør, Bestyrelsen

 

    *) Ref. Pkt. 4: Forslag sendes til Formanden,
       Anders Wilsbech:
aw@privatmail.dk

Du kan downloade dagsorden eller
medbring StaFetten nr. 1 - 2018

På generalforsamlingen fik vi sat et godt hold, en god bestyrelse så vi også på den front er klar til kommunevalget i november 2017