Generalforsamling 2018

18. marts kl 9:30 på Rådhuset

Stengade 59, 3000 Helsingør

Gæstetaler

Christian Holm Donatzky (B), formand for By-, Plan- og Miljøudvalget har vi inviteret til at komme med et indlæg, hvorefter vi kan have debat, spørgsmål inden genereal-
forsamlingen starter kl: 11:00.
Han har sagt ja. Kom og vær med.

 

Generalforsamlingen starter kl. 11:00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. a. Bestyrelsens beretning. b. byrådsgruppens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg ifølge vedtægterne:
  • Til bestyrelsen skal vælges formand og
   3 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  • Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født bladudvalgsmedlem.
 7. Valg af delegerede til Landsmødet. Følgende er blevet valgt
 8. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant.
  (4 møder om året)
 9. Ny Opstilling af folketingskandidater pr. 1. Juli 2018
  Forslag til kandidater SF-Helsingør. Beslutning om procedure
 10. SF-Helsingør Strategiplan 2018-21

     11. Eventuelt

Dagsorden vil  også foreligge i print på generalforsamlingen
Revideret dagsorden pr. 10. marts 2018, SF-Helsingør, Bestyrelsen

Du kan downloade dagsorden