Generalforsamling søndag 24. februar 2018
Morgenbord kl. 9:30

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Generalforsamlingen starter kl. 10:00
Dagsorden

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning.
3.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4.    Indkomne forslag.
5.    Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
6.    Valg ifølge vedtægterne:

  • Til bestyrelsen skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 1 Kasserer samt 2 revisorsuppleanter.
  • Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født blad-udvalgsmedlem.

7.    Valg af delegerede til Landsmødet. 3 personer + 1 suppleant.
8.    Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant.

9.    Eventuelt.

5. februar 2019. SF-Helsingør, Bestyrelsen

Gæst

Kl. 11:30 til 12:30 kommer
Jacob Mark og fortæller hvad
der rør sig i SF.

 

Jacob Mark sidder i folketinget (MF) og er:

  • Gruppeformand
  • Børneordfører
  • Uddannelses- og undervisningsordfører
  • Forskningsordfører
  • Kultur-, Idræts og medieordfører

Strategiplan

Bliv forberedt til vores generalforsamling.
LÆS STRATEGIPLANEN
Login og adgangskode nødvendigt.
Hvis du ikke har det eller glemt det så
KLIK HER >>>