Generalforsamling blev afholdt
søndag 24. februar 2018

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Referat af generalforsamling SF-Helsingør
24. februar 2019


18 deltagere.

1. Valg af dirigent og referent
Ordstyrer/dirigent: Jannik Augsburg
Referent:               Katrine Bertelsen

Ordstyreren startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter præsenterede de tilstedeværende sig, glædeligt at der er mange nye.

2. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning
Anders Wilsbech fremlagde bestyrelsens beretning, beretningen blev taget til efterretning. Udpluk læses i
StaFetten nr. 1, 2019

Derudover har SF i Helsingør 60-års fødselsdag i år. Det blev markeret med en video med Aksel Larsen fra 1960 (fra sygesengen).

Bente Borg Donkin fortalte om byrådsgruppens arbejde (udpluk kan ligeledes læses
i
StaFetten nr. 1, 2019  . 

Det affødte en længere debat, bl.a. om vigtigheden af, at samarbejde med alle i byrådet, og de problemer serviceloftet lægger på kommunens arbejde. Også manglen på almennyttige boliger blev berørt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Regnskabet blev godkendt. (Regnskabet kan også læses i den fysiske

StaFetten nr. 1, 2019.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Budgettet blev ikke præsenteret, da det påhviler den nye bestyrelse at udarbejde budgettet med hjælp fra afgående kasserer Steen Olesen.

Det blev forslået, at der hensættes et beløb årligt, 12.500 kr. blev nævnt, til valgkampe mm. i stedet for at dræne kassen hver gang. Muligheder for besparelse på det årlige budget findes i samarbejde med afgående kasserer Steen Olesen. Den nye bestyrelse tager punktet op.

Kontingentet fortsætter uændret.

6. Valg ifølge vedtægterne
2 medlemmer er på genvalg, Ove Kyhn og Peter Lauesen stiller begge op og blev valgt.

Til bestyrelsen: blev valgt 2 nye medlemmer: Pernille Brahe og Katrine Bertelsen
2 suppleanter (1 år): Gorm Bramsnæs og Brigitte Hasse

1 kasserer: Gunvor Johansen (2 år)
1 revisor: Kirsten Nørregaard (1 år)
1 revisorsuppleant: Bertel Johansen (1 år)
Valg til Bladudvalg: Anders Wilsbech, Katrine Bertelsen, Jannik Augsburg

7. Valg af delegerede til Landsmøde
Delegerede til Landsmødet d. 30.-31. marts blev:
Pernille Brahe, Thomas Kristensen, Katrine Bertelsen og suppleant Anders Wilsbech

8. Valg til Storkredsen Nordsjælland
Anders Wilsbech. Det er tradition at næstformanden er suppleant, men han vælges først på bestyrelsens konstituerende møde d. 6. marts 2019.

9. eventuelt
Her måtte generalforsamlingen afbrydes, da vi fik besøg af Jacob Mark MF (SF).

Han fortalte om sine arbejdsområder og arbejdet i Folketinget.

Han fremhævede tre områder: Sundhedsreformen, der ikke fungerer, utryghed på arbejdsmarkedet – bl.a. nedslidning, og paradigmeskiftet i udlændingelovgivningen

Her fulgte en spørgerunde der især koncentrerede sig om ghettoområderne og børn, serviceloftet, mulighed for at hæve skatten, sundhedsplatformen og mikroplastik.
Alt i alt fokus på lokalpolitik.

Herefter måtte referenten gå, på grund af en anden aftale.

9. eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Der blev hyggesnak samt info til dem der var valgt til at deltage i Landsmødet.

Referent: Katrine Bertelsen

Gæst

Kl. 11:30 til 12:30 kommer
Jacob Mark og fortæller hvad
der rør sig i SF.

 

Jacob Mark sidder i folketinget (MF) og er:

  • Gruppeformand
  • Børneordfører
  • Uddannelses- og undervisningsordfører
  • Forskningsordfører
  • Kultur-, Idræts og medieordfører

Strategiplan

Bliv forberedt til vores generalforsamling.
LÆS STRATEGIPLANEN
Login og adgangskode nødvendigt.
Hvis du ikke har det eller glemt det så
KLIK HER >>>