Indkaldelse til
Generalforsamling 2019

"Søndag den 24. februar 2019"

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens og byrådsgruppens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag. Indsendes 14 dage før generalforsamlingen til formanden.
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg ifølge vedtægterne:
  • Til bestyrelsen skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Kasserer samt to revisorsuppleanter.
  • Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født
   blad udvalgsmedlem.
 7. Valg af delegerede til Landsmødet. 3 personer + 1 suppleant.
 8. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant.
 9. Eventuelt.

            1. Indkaldelse 14. december 2018
            SF-Helsingør, Bestyrelsen