Vores gæster til Generalforsamlingen
den 23. februar

Karoline Vind
Karoline som sidder i Regionsrådet for SF kommer og fortæller om arbejdet inden for Sundhedsområdet

Peter Westermann
Peter som også sidder i Regionsrådet for SF fortæller om arbejdet med Miljø og Psykiatrien

Ordinær Generalforsamling
søndag 23. februar 2020
Starter med morgenbord kl. 9:30

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Morgenbord 9:30 og derefter indlæg fra:
Karoline Vind og Peter Westermann fra Regionsrådet

Generalforsamlingen planlagt til start kl. 11:00
Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     a. Bestyrelsens beretning.
        b. byrådsgruppens beretning.

3.     Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4.     Indkomne forslag.

5.     Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6.     Valg ifølge vedtægterne:

         •  Til bestyrelsen skal vælges ny formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

         •  2 suppleanter til bestyrelsen.
             Nuværende: Birgitte Hasse og Gorm Bramsnæs

         •   Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
             Nuværende Revisor: Kirsten Nørregaard
             Nuværende Revisorsuppleant Bertel Johansen

          •  Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født bladudvalgsmedlem.
          Delegerede til Landsmødet. Disse er valgt grundet tidsfrist 05/02-2020
          Pernille Brahe og Bente Borg Donkin

7.     Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant.
        4 møder om året)

8.     Eventuelt

        Dagsorden og regnskab vil foreligge i print på generalforsamlingen

        SF-Helsingør – bestyrelsen 7. februar 2020

Billeder fra generalforsamlingen i 2019