Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
søndag 23. februar 2020
Starter med morgenbord kl: 9:30

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Morgenbord 9:30 og derefter indlæg fra:
1 eller 2  gæster er ved at blive arrangeret

Generalforsamlingen planlagt til start kl. 11:00

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent og referent

2.     a. Bestyrelsens beretning.
        b. byrådsgruppens beretning.

3.     Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4.     Indkomne forslag. *

5.     Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

6.     Valg ifølge vedtægterne:

          Til bestyrelsen skal vælges ny formand
             og 3 bestyrelsesmedlemmer.

        •   2 suppleanter til bestyrelsen.

        •   Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

        •   Bladudvalg: 2 personer.
            Formanden er født bladudvalgsmedlem.

7.     Delegerede til Landsmødet.
        Disse er valgt grundet tidsfrist 05/02-2020

8.     Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant.
        (4 møder om året)

9.     Eventuelt

Endelig dagsorden og regnskab vil blive udsendt online god tid før generalforsamlingen

*) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden, som distribuerer dem iflg. vedtægterne.

SF-Helsingør - bestyrelsen - 12. januar 2020

Billeder fra generalforsamlingen i 2019