Ordinær Generalforsamling
søndag 21. marts 2021
Starter med morgenbord kl. 9:30

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Vi håber at kunne afholde generalforsamling fysisk, med
eller uden morgenmad.
Ellers bliver det på Zoom (invitation følger, hvis det bliver sådan)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. a. Bestyrelsens beretning.
  b. Byrådsgruppens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være tilsendt bestyrelsen senest 14. dage før.
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg ifølge vedtægterne:
  • Til bestyrelsen skal vælges 3 medlemmer og en formand:
   Formand – Katrine Bertelsen opstiller
   Bestyrelsesmedlem – Anders Wilsbech er ikke på valg
   (på valg i 2022)
   Bestyrelsesmedlem – Birgit Nørgaard er ikke på valg
   (på valg i 2022)
   Bestyrelsesmedlem – Ove Kyhn er fraflyttet kommunen. Vacant. (2 år)
   Bestyrelsesmedlem – Pernille Brahe, genopstiller ikke. Vacant. (2 år)
   Bestyrelsesmedlem – Katrine Bertelsen, genopstiller ikke. Vacant. (2 år)
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
   Nuværende: Brigitte Haase og Gorm Bramsnæs
   (genopstiller ikke)
  • Valg af kasserer – Henning Frederiksen genopstiller
  • Valg af revisor. Revisor, Bertel Johansen genopstiller
  • Valg af 2 revisorsuppleanter. Revisorsuppleant Christian Saggau, genopstiller
  • Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født bladudvalgsmedlem.
   Delegerede til Landsmødet. Disse er valgt grundet tidsfrist 05/02-2020
   Pernille Brahe og Bente Borg Donkin
 7. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant. (4 møder om året)
 8. Godkendelse af kandidater og opstillingsrækkefølge til kommunalvalget 2021 i november
 9. Eventuelt

  Regnskab vil foreligge i print på generalforsamlingen

  Endelig dagsorden bliver fremsendt inden Generalforsamlingen

Billeder fra generalforsamlingen i 2020