Generalforsamling søndag 13. marts 
2022 kl. 10:00 med morgenmad

Rådhuset, Stengade 59, 3000 Helsingør

Dagsorden
 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. a. Bestyrelsens beretning.
  b. byrådsgruppens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg ifølge vedtægterne:
  • Til bestyrelsen skal vælges ny formand og (2) bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  • Bladudvalg: 2 personer. Formanden er født bladudvalgsmedlem.
 7. Delegerede til Landsmødet. Disse er allerede valgt grundet tidsfrist, deadline.
 8. Valg til Storkredsen Nordsjælland. 1 person + 1 suppleant. (4 møder om året)
 9. Eventuelt

  Dagsorden og regnskab vil foreligge i print på generalforsamlingen

SF-Helsingør - bestyrelsen

Kl: 10:30

Trine Torp MF kommer og taler bl.a om psykiatrien. Kender vi Trine ret vil der sikker også være status fra
SF-arbejde og Borgens holdning til Ukraine
- "Borgen" ikke at forveksle med serien Borgen

Billeder fra tidligere generalforsamlinger