De muliges veje og medindflydelse

Helsingør Dagblad 21. september 2016

Kære Allan og andre i Helsingør Kommune. Du skriver i dit elegante og hudflettende læserindlæg om budget 2017 for Helsingør Kommune i lørdagens udgave af HD bl.a., at ”I enhedslisten undrer vi os over, hvorfor Socialdemokarterne og SF vælger at deltage?” Nu skal vi ikke svare for andre end os selv, så det gør vi. Du sætter elegant fingrene på nogle af de ømme tæer, og forbigår andet i tavshed.

Efter SF opfattelse er budgetaftalen overordnet præget af fokus på forebyggelse i forhold til børn og unge; Svage grupper med handicappede og socialt udsatte der prioriteres og beslutningerne om nyt Stadion og Sundhedshus der ændres og følger mere i SF's retning af ønsker.

Skattelettelsen, Grundskylden – 0,5 promille har en meget begrænset påvirkning på budgettet. ”Skattelettelsen” er på 9 mil. De 6,5 får kommunen tilbage i tilskud det første år. Så det er reelt små 3 mil det drejer sig om, ud af det samlede budget på 4 mia. De besparelser der betaler er primært valgt i ”effektiviserings” forslag. Dvs. de enkelte medarbejdere/områder har været med til at finde løsninger indenfor eget område.

SF kunne have meldt sig ud af budgetforhandlingerne grundet bl.a. Stadionprojektet, som byrådet med 86% stemmer allerede havde besluttet uden SF-stemmer, og deraf så ingen SF medindflydelse på Budget 2017.

SF vil altid som udgangspunkt søge at få indflydelse, ikke for en hver pris, men også selvom det kan betyde, at vi tages medansvar for mindre populære ting. Derfor har vi fra SF’s side valgt at gå med i budgettet 2017, fordi vi så hele tiden sidder med ved forhandlingsbordet og fremover vil gøre det, når budgetforligets beslutninger skal føres ud i livet.

SF får indflydelse på sikring af de svageste udsatte. De hjemløse er sikret en forsat fokus på omsorg og udvikling af tiltag der skal forebygge hjemløshed og bane vejen til et livssituation i eget hjem.

SF får indflydelse på udformningen af et nyt forenings- og medborgerhus på Vapnagård.  Børnebiblioteket Vapnagård nedlægges. Huset fortsætter som servicecenter med de boligsociale medarbejdere, og en del huset omlægges til medborger og foreningshus. Det fastholdes læsertilbud, lektiecafeer og samarbejde ned de boligsociale medarbejdere. Hvad der så udvikles i samarbejde med boligområdet ligger ikke fast endnu. Bibliotekerne fortsætter udlån til daginstitution og skolebibliotekerne overtager den daglige kontakt til børnene. Vi må lige huske at sige, at Børnebiblioteket på Abildvænget fortsætter.

SF får indflydelse på udformning af en indsats rettet mod at nedbringe sygefravær.

En udformning hvor der skal tænke ud af boksen og se på muligheden for evt. gratis styrketræning for omsorgspersonale i pleje- og daginstitutioner.  Der skal ses på tilrettelæggelser af vagtskemaer hjemmeplejen og på skoleområdet skal lærerne og pædagogerne inddrages i arbejdet med bedre personaletrivsel. Den investering kommer dobbelt igen ved mindre sygefravær som koster millioner af kroner.

SF får indflydelse på byudviklingen på Nordre Strandvej. Lokalplanen skal udformes  med respekt for området særkarakter. SF arbejder for gode idrætsanlæg både for foldbolden og alle de andre idræts foreninger. Men det skal ske i et tempo, hvor beslutninger matcher idrætsforeningernes behov og ønsker.

SF får indflydelse på udarbejdelse af forslaget om en særlig unge pakke. Et særligt SF aftryk er at Helsingør nu reelt har gratis psykologtilbud for børn og ung op til 25 år.

En helheds tænkning der er rettet mod sårbare unge, så flere med en tidlig sammenhængende indsats får et godt afsæt til voksenlivet.

Der er besparelser, som vi er kede af. Der er besparelser som kommer til at gøre ondt på de berørte.  Men med 1 mandat er det ikke kun ”godt”, det vi har opnået, men ”meget godt”.

Tak for et i øvrigt altid godt makkerskab og samarbejde omkring bordet i Byrådet, og tak for et respektfuldt samarbejde i Forligsgruppen.

Andre opnået SF resultater og budgetønsker kan læse på www.sfhelsingor under ”budgetforhandlinger”

Bestyrelsen for SF i Helsingør.