På Medlemsmødet 3. MAJ blev følgende valgt

Efter en afstemning ved håndsoprækning blev der valgt sideordnet opstilling.
1. Bente Donkin blev enstemmigt valgt som spidskandidat.

Efter en drøftelse de øvrige kandidater imellem blev rækkefølge besluttet, som de skal stå på den sideordnet stemmeseddel
2. Thomas Kristensen
3. Anders Wilsbech
4. Peter Lauesen
5. Martin Holmgaard

Bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere listen med flere kandidater.

Medlemsmøde
afholdt