Peter Lauesen

Jeg er optaget af, at Helsingør Kommune bliver en attraktiv kommune både for nuværende borgere og for tilflyttere, og vi skal gøre mere for at sikre lokale arbejdspladser. Kommunale kerneopgaver skal forblive på kommunale hænder og udlicitering skal kun finde sted når kommunen ikke selv har mulighed for at ansætte kvalificeret arbejdskraft.

I det kommende byråd vil jeg desuden arbejde for:

  • at kommunens medarbejdere får ret til fleksibel/nedsat arbejdstid for bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • at der bliver afsat flere uddannelsesmidler til ledige
  • øgede muligheder for virksomhedspraktik der kan føre til faste job i samarbejde med jobcentret
  • fritidsjob - også for unge med handicap
  • mentor til unge med særlige jobvanskeligheder
  • skabe vækst og arbejdspladser gennem grøn omstilling
  • jobcentrets kontakt til private virksomheder skal udbygges

Jeg har været faglig aktiv i 20 år og vil nu gerne bruge mine erfaringer i kommunalpolitik, især til gavn for dem der bliver klemt i systemerne.

Jeg er født i 1958, og er far til 2 + bonusfar til 1. Jeg er uddannet maskintekniker. Jeg startede mit aktive erhvervsliv på Helsingør skibsværft og derefter var jeg 10 år i søværnet. Har efterfølgende haft forskellige jobs i det private.

Kontakt Peter >>