Anders Wilsbech

Mit fokusområde er, at borgerne, børn, voksne som ældre, skal inddrages i forhold til det administrative systems love og regler. Det kalder jeg borgerinddragelse.

  • Vores børn er vores aktiv. Derfor er det vigtigt, at institutioner, skoler og dets personale har et arbejdsmiljø, som smitter af på børn og unge og giver dem en god start på livet.
     
  • Borgere, som er fysisk/psykisk syge, skal have en værdig sagsbehandling uden systemets kassetænkning. En fælles investering skal sikre fremtiden og vores velfærd.
     
  • Ved byudvikling og nybyggeri skal borgere i lokalområdet inddrages fra dag et. Først udarbejdelse, høring og vedtagelse af lokalplan, så rammerne er sat for bygherre. 
     
  • Vi skal bevare og beskytte de store naturværdier, vi har. Vi skal skabe grønne miljøer og støtte den grønne energis udvikling. Her er borgernes aktive medvirken en forudsætning.

Gift, har to døtre som er bosat i Helsingør. Er et naturmenneske, der benytter og nyder vores grønne og blå kommune. Spiller tennis og bordtennis. Er aktiv i diverse tværpolitiske borgergrupper for derved at være med til at beskytte og udvikle de aktiver, vi har i Helsingør kommune.

Kontakt Anders >>