Anders Wilsbech
Pensioneret Grafisk Designer. Bor i Snekkersten

 

Mit fokusområde er, at borgerne, børn, voksne som ældre, skal inddrages i forhold til det administrative systems som vedrører dem, love og regler. Det kalder jeg  bl.a. borgerinddragelse.

•  Vores børn er vores aktiv. Derfor vigtigt, at institutioner, skoler og dets                personale har et arbejdsmiljø, som smitter af på børn og unge og giver dem      en god start på livet.

  Borgere, som er fysisk/psykisk syge, skal have en respektfuld sagsbehandling uden systemets kassetænkning. En fælles investering skal sikre fremtiden og vores velfærd.

  Ro på den fremtidige byudvikling og nybyggeri. Borgere i lokalområdet inddrages fra dag et. Først udarbejdelse, borgerinddragelse og vedtagelse af lokalplan, så rammerne er sat for bygherre, investor    

  Vi skal bevare og beskytte de store naturværdier, vi har. Vi skal skabe grønne miljøer, støtte den grønne energis udvikling. Her er borgernes aktive medvirken en forudsætning.

Er gift, har to døtre som er bosat i Helsingør. Benytter og nyder vores grønne og blå kommune. Spiller tennis og bordtennis. Aktiv i diverse tværpolitiske borgergrupper for derved at være med til at beskytte og udvikle Helsingør.

Kontakt Anders >>