Ole Bergmann
Pensionist. Bor i Helsingør
Årgang 1944

 

•  Mangfoldighed

  Inddragelse

  Borgertilbud i hele kommunen

 

Som ny tilflytter i Helsingør vil jeg lægge vægt på, at kommunen er for ALLE, tykke og smalle, nye og gamle, danske i hundrede generationer og nye friske tilskud.

Små børn skal have optimale pasningsmulig-heder. Kommunens frie muligheder skal ud-nyttes,
men først og fremmest skal minimums-normeringerne være på plads. Hvis det optimale er pasning i hjemmet, skal dette fortsat støttes. Min opfattelse er, at denne mulighed skal udvides til 2 år.

Alle børn og unge skal have optimale mulig-heder for selvudvikling og uddannelse. Skolen skal modarbejde stress og mobning, give tid til fordybelse og beskæftigelse med andet end skærme. Lektiecaféer med frivillige skal hjælpe på vej.

Voksne uden formel uddannelse skal have mulighed for efteruddannelse, evt. som voksenlærlinge.

Jeg hører selv til den gamle del af befolkningen og må indse, at jeg og min kone kan få behov for samfundets hjælp. En værdig omsorg for ældre bør være en selvfølge, men det forudsætter også ordentlige arbejdsforhold for personalet – og politisk bevågenhed.

Kontakt Ole >>