Thorfinn Johansen
43 år gammel og bor med sin kone og
deres 3 børn 
i Helsingør.

 

Et par af mine mærkesager er:

Hele livet i kommunen – Helsingør Kommune er i alt for stor udstrækning blevet en pendlerkommune. Der skal mere fokus på tiltrækning af nye virksomheder og dermed flere arbejdspladser indenfor kommunegrænsen.

Et arbejde tættere på hjemmet vil mindske trafikpresset på vejene og styrke den lokale sammenhængskraft. Og pendlertid er spildtid.


Mindre parkering på vejene – Der er kommet et betydeligt pres på gadeparkeringen i Helsingør by. Flere og flere borgere har anskaffet sig en bil ligesom håndværker-/firmabiler ofte overnatter på kommunal asfalt. Dette skaber store gener for den almindelige trafik, hvorfor jeg mener, at langt mere af parkeringen skal foregå på egen private matrikel.


Færre projekter og mere rugbrød – I stedet for hele tiden at orientere sig efter konsulenternes nyeste påfund, skal de offentligt ansatte gøre hvad de gør bedst. Hjemmeplejen skal passe de syge, pædagogerne skal passe de små børn og lærerne skal undervise de større. Væk med de målrettede indsatser, der vil gøre det hele på den halve tid, og ind med den langsigtede faglighed.


Har du brug for at komme i kontakt med mig er du
velkommen til at sende mig en mail på

Kontakt Thorfinn >>