Niels Mørup
Helsingør.

I bund og grund handler det om, at vi skal opføre os ordentligt. I alle livets forhold. Overfor dem vi kender, og dem vi ikke kender endnu. Overfor dem der har det svært. Og overfor naturen - som skal holde til mange generationer fremover. Ligestilling og ligebehandling falder helt i naturlig forlængelse heraf. Når vi behandler hinanden og de ressourcer vi har med respekt, vil vi skabe et bedre ståsted for os alle i Helsingør Kommune.

Jeg er 58 år. Jeg har arbejdet mange år med beredskab, hvor det at redde liv, ejendom og miljø er en naturlig del af DNA’et. Jeg har i mange år været politisk engageret, om end mest som stille medlem, men nu er tiden inde til aktivt at gå ind i arbejdet. Der er brug for en som mig, som vil sætte de helt grundlæggende værdier i spil - også kommunalt.

 

 

Kontakt Niels >>