Bekræfter hermed

din afsendelse af

ansøgning som tilforordnet

til FK- & EU-valget