Suppleanter til bestyrelsen
1 suppleant:

Gorm Bramsnæs
gormbramsnaes@gmail.com

 

2 suppleant:
Birgitte Hasse
mail@nonna.dk

Revisor
Kirsten Nørregaard

Revisorsuppleant
Bertel Johansen
 

Byråds 1. suppleant
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk

 

Delegerede til Landsmødet 2019
Pernille Brahe
Katrine Bertelsen
Thomas Kristensen
Suppleant: Anders Wilsbech

 

Valg til Storkredsen
Anders Wilsbech

Suppleant
Næstformanden, Peter Lauesen

Byråds- medlem

Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
Tlf. 4921 3690.

bente@donkin.dk

Tidligere 1. suppleant

Martin Holmgaard
er fraflyttet kommunen og kan derved ikke være 1. suppleant.
2. suppleant Anders Wilsbech indtræder derfor som 1. suppleant.

 

1. suppleant

Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk