Formand
Niels Mørup
Dalvænget 4
3000 Helsingør

nielsmoerup@hotmail.com
M 21 24 29 94

Næstformand / sekretær
Findes, besluttes på førstkommende bestyrelsesmøde

Kasserer
Henning Frederiksen
Klostermosevej 115A
3000 Helsingør

hjfr@live.dk

Medlemsansvarlig fortsat
Anders Wilsbech
Tlf. 24622880

aw@privatmail.dk

Suppleanter til bestyrelsen
Disse blev ikke valgt, besat

Revisor
Bertels Johansen

Revisorsuppleant
Dorte Bjørn Andersen
Christian
Saggau

Delegerede til Landsmødet 2023
Niels Mørup
Lars Wiinblad
Anders Wilsbech

Valg til Storkredsen
Niels Mørup

Suppleant
Anders Wilsbech

Diverse arbejdsudvalg, grupper