⬇︎ ⬇︎ ⬇︎ SF kalender 2021 ⬇︎ ⬇︎ ⬇︎

Der kan forekomme ændringer, aflysninger i disse Coronatider.
Vi håber at kunne følge med og opdatere kalenderen.
Ellers må du ringe til Birgit M: 2789 2803 eller Anders: M: 2462 2880

SF-Kalender 2021
 Måned                                                                                                                                    Ref. link         info     

 Januar

6  Bestyrelsesmøde    
14  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-18-01  
28  Planlagt opsamling af vores politik på diverse omtåder    
 Februar 3  Bestyrelsesmøde    
18  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-22-02  

 Marts
 

3  Bestyrelsesmøde    
11  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-15-03  
16  Storkredsmøde Hillerød kl: 18:00    
21  Generalforsamling UDSAT Til 5. Juni    
 April 7  Bestyrelsesmøde    
15  Baggrundmøde Kontakt Bente ØK-19-04  
 Maj 1  1. MAJ - møde    
5  Bestyrelsesmøde    
20  Baggrundmøde - Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-25-05  
26  Storkredsmøde Hillerød kl: 18:00    
 Juni 2  Bestyrelsesmøde    
5  GENERALFORSAMLING OG GRUNDLOVSMØDE   >> forside  
15  Baggrundmøde flyttes til tirsdag den 15. Jun ØK-14-06  
  23  GIFTGRUNDE - VI MØDES PÅ EGESKOVVEJ 25, 3490 KVISTGÅRD    
 Juli   SF - Sommerferie    
 August 11  Bestyrelsesmøde    
19  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-23-08  
 September 1  Bestyrelsesmøde    
14  Storkredsmøde Hillerød kl: 18:00    
16  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-20-09  

 Oktober

6  Bestyrelsesmøde    
15  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-25-10  
 November 4  Bestyrelsesmøde    
16  KOMMUNEVALG    
21  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-22-11  
24  Storkredsmøde    
 December 1  Bestyrelsesmøde + "Julekomsammen"    
9  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØK-13-12  

*) Den 28. januar 2021 vil der blive en samlingsprocedure af vore politiker
 

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøderne i SF Helsingør er
ÅBNE. Det betyder i klart sprog, at alle SF-medlemmer af SF Helsingør kan deltage  – og er velkomne.  På papiret er det mest organisatoriske forhold, der snakkes om, men vi får da også på hvert eneste møde diskuteret aktuel politik. Vil du gerne vide lidt mere om partiforeningen og den lokale politik set med SF-øjne, så mød frem. Møderne foregår altid i 3F’s lokaler på Rønnebær Allé 106, Helsingør, og de starter kl. 17.00.

Baggrundsmøder
Her drøftes den lokalpolitik , som SF Helsingør fører i Helsingør Byråd. Vores byrådsmedlem, Bente Borg Donkin, har brug for al den opbakning og sparring, hun kan få. På møderne debatteres aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i byrådets dagsordener. Møderne foregår månedligt hjemme hos Bente, Læssøevej 5, Helsingør. Alle medlemmer er velkomne, men det kræver forudgående tilmelding til: bente@donkin.dk >> eller
aw@privatmail.dk

Andre møder
Vi vil prøve at arrangerer løbede politikudviklings-møder, hvor også landspolitiske problemstillinger bliver fremlagt og debatteret. På den årlige generalforsamling vælger vi medlemmer til SF’s kompetente organer og delegerede til SF’s årlige landsmøde. Vi fejrer 1. maj og Grundlovsdag med talere udefra, og vi har en årlig sommerafslutning, hvor vi griller og hyggesnakker, ligesom vi også afholder en julefrokost.

SF-Storkredsmøder, SF-Nordsjælland
Storkredsmøderne afholdes min. 4 gange årligt. Her deltager også folketingsmedlemmet der er valgt i storkreden, d.d. Trine Schøning Torp. SF-ungdomsafdeling SFU er også repræsenteret. På møderne diskuteres de regionale, kommunale SF-politikker. Møderne er inspirerende for det lokale SF arbejde, da der udveksles erfaringer, orienteringer som hver partiforening kan drage nytte af.