SF kalender 2018 ⬇︎ ⬇︎ ⬇︎

         
SF- Kalender 2018 - Den vil blive løbende opdateret
 
Januar 3 Bestyrelsesmøde    
17 Evalueringsmøde - Kommunevalget 2017    
18 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 22-01 ØK dagsorden >>
Februar 1 Storkredsmøde -Frederikssund    
7 Bestyrelsesmøde    
14 Evalueringsmøde på KV17    
15 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 19-02 ØK dagsorden >>
Marts 7 Bestyrelsesmøde    
18 GENERALFORSAMLING    
22 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 19-03 ØK dagsorden >>
April
 
4 Bestyrelsesmøde    
(11) Baggrundsgruppemøde (emne: Kommunens strategiseminar) ØK 23-04 ØK dagsorden >>
Maj 1 1. MAJ ARRANGEMENT    
2 Bestyrelsesmøde    
16 Storkredsmøde i Hillerød    
17 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 22-05 ØK dagsorden >>
Juni 5 GRUNDLOVSDAG    
6 Bestyrelsesmøde    
14 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 18-06 ØK dagsorden >>
  27 SOMMERKOMSAMMEN   TILMELDING >>
Juli   S O M M E R F E R I E    
August 15 Bestyrelsesmøde    
16 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 20-08 ØK dagsorden >>
September 5 Bestyrelsesmøde    
12-13 KOMMUNAL BUDGETFORHANDLINGSSEMINAR sikkert aflyst    
19 Præsentation af vores Folketingskandidat - Yderligere info udsendes   LÆS om ... >>
20 Storkredsmøde i Hillerød    
27 Ekstra baggrundsgruppemøde grundet budget 1. og 2. beandling    
Oktober 10 Bestyrelsesmøde - flyttet fra den 3. oktober    
18 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 20-10 ØK dagsorden >>
November 7 Bestyrelsesmøde    
15 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 19-11 ØK dagsorden >>
28 Storkredsmøde i Hillerød    
December 5 Bestyrelsesmøde og Julefrokost    
6 Baggrundsgruppemøde (Dagsorden - ref. ØK) ØK 10-12 ØK dagsorden >>
         

 

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøderne i SF Helsingør er
ÅBNE. Det betyder i klart sprog, at alle SF-medlemmer af SF Helsingør kan deltage  – og er velkomne.  På papiret er det mest organisatoriske forhold, der snakkes om, men vi får da også på hvert eneste møde diskuteret aktuel politik. Vil du gerne vide lidt mere om partiforeningen og den lokale politik set med SF-øjne, så mød frem. Møderne foregår altid i 3F’s lokaler på Rønnebær Allé 106, Helsingør, og de starter kl. 19.00.

Baggrundsmøder
Her drøftes den lokalpolitik , som SF Helsingør fører i Helsingør Byråd. Vores byrådsmedlem, Bente Borg Donkin, har brug for al den opbakning og sparring, hun kan få. På møderne debatteres aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i byrådets dagsordener. Møderne foregår månedligt hjemme hos Bente, Læssøevej 5, Helsingør. Alle medlemmer er velkomne, men det kræver forudgående tilmelding til: bente@donkin.dk >>
eller aw@privatmail.dk

Andre møder
Vi vil prøve at arrangerer løbede politikudviklings-møder, hvor også landspolitiske problemstillinger bliver fremlagt og debatteret. På den årlige generalforsamling vælger vi medlemmer til SF’s kompetente organer og delegerede til SF’s årlige landsmøde. Vi fejrer 1. maj og Grundlovsdag med talere udefra, og vi har en årlig sommerafslutning, hvor vi griller og hyggesnakker, ligesom vi også afholder en julefrokost.

SF-Storkredsmøder, SF-Nordsjælland
Storkredsmøderne afholdes min. 4 gange årligt. Her deltager også folketingsmedlemmet der er valgt i storkreden, d.d. Trine Schøning Torp. SF-ungdomsafdeling SFU er også repræsenteret. På møderne diskuteres de regionale, kommunale SF-politikker. Møderne er inspirerende for det lokale SF arbejde, da der udveksles erfaringer, orienteringer som hver partiforening kan drage nytte af.