⬇︎ ⬇︎ ⬇︎ SF kalender 2022 ⬇︎ ⬇︎ ⬇︎

SF kalender for 2022 bliver løbende opdateret
Du kan følge alle kommunens udvalgsmøder ved at klikke
HER >>

SF-Kalender 2022
 Måned                                                                                                                                    Ref. link         info     

 Januar

5  Bestyrelsesmøde    
20  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-24-01  
18

 Stategimøde 2022-2025. Kl. 19:00. Aflyst grundet Covid

Rådhuset

 
 Februar 2  Bestyrelsesmøde    
17  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-21-02  

 Marts

 

2  Bestyrelsesmøde    
13  GENERALFORSAMLING     
17 Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-21-03  
 April 6  Bestyrelsesmøde    
21  Baggrundmøde Kontakt Bente ØK-2504  
 Maj 1  1. MAJ - møde    
4  Bestyrelsesmøde    
19  Baggrundmøde - Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-23-05  
       
 Juni 1  Bestyrelsesmøde    
5  GRUNDLOVSMØDE    
9 Baggrundmøde ØKE-13-06  
 Juli   SF - Sommerferie    
 August 10  Bestyrelsesmøde    
18  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-22-08  
 September 7  Bestyrelsesmøde    
15  Baggrundmøde  ØKE-19-09  
       

 Oktober

5  Bestyrelsesmøde    
20  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-24-10  
 November 2  Bestyrelsesmøde    
17  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-21-11  
       
       
 December 7  Bestyrelsesmøde + "Julekomsammen"    
8  Baggrundmøde Kontakt Bente: bente@donkin.dk >> ØKE-12-12  

*) Den 28. januar 2021 vil der blive en samlingsprocedure af vore politiker
 

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøderne i SF Helsingør er
ÅBNE. Det betyder i klart sprog, at alle SF-medlemmer af SF Helsingør kan deltage  – og er velkomne.  På papiret er det mest organisatoriske forhold, der snakkes om, men vi får da også på hvert eneste møde diskuteret aktuel politik. Vil du gerne vide lidt mere om partiforeningen og den lokale politik set med SF-øjne, så mød frem. Møderne foregår altid i 3F’s lokaler på Rønnebær Allé 106, Helsingør, og de starter kl. 17.00.

Baggrundsmøder
Her drøftes den lokalpolitik , som SF Helsingør fører i Helsingør Byråd. Vores byrådsmedlem, Bente Borg Donkin, har brug for al den opbakning og sparring, hun kan få. På møderne debatteres aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i byrådets dagsordener. Møderne foregår månedligt hjemme hos Bente, Læssøevej 5, Helsingør. Alle medlemmer er velkomne, men det kræver forudgående tilmelding til: bente@donkin.dk >> eller
aw@privatmail.dk

Andre møder
Vi vil prøve at arrangerer løbede politikudviklings-møder, hvor også landspolitiske problemstillinger bliver fremlagt og debatteret. På den årlige generalforsamling vælger vi medlemmer til SF’s kompetente organer og delegerede til SF’s årlige landsmøde. Vi fejrer 1. maj og Grundlovsdag med talere udefra, og vi har en årlig sommerafslutning, hvor vi griller og hyggesnakker, ligesom vi også afholder en julefrokost.

SF-Storkredsmøder, SF-Nordsjælland
Storkredsmøderne afholdes min. 4 gange årligt. Her deltager også folketingsmedlemmet der er valgt i storkreden, d.d. Trine Schøning Torp. SF-ungdomsafdeling SFU er også repræsenteret. På møderne diskuteres de regionale, kommunale SF-politikker. Møderne er inspirerende for det lokale SF arbejde, da der udveksles erfaringer, orienteringer som hver partiforening kan drage nytte af.