Her er den kommunale mødekalender for "alle" udvalgsmøder.
I kan også benytte nedenstående link
​https://www.helsingor.dk/demokrati/moder-og-oversigter/moder-i-de-politiske-udvalg/

Dagsordner og Referater fra udvalgende kan du finder her
​https://www.helsingor.dk/demokrati/byradet/dagsordener-og-referater/