Arbejds- og emnegrupper

Der tages udgangspunkt i de forskellige kommunale fagudvalg dagsordner.
Du klikker på Udvalget og du kommer ind til udvalgets dagsordner eller referater.

Det er så nemt at deltage

Kontakt
Dem der har "ansvar" for Emne- og arbejdsgrupperne kan du kontakte ved ved at klikke på Ansvar. 

By-, Plan- og Trafikudvalget >>
Ansvar >> Henning og Anders

Børne- og Uddannelsesudvalget >>
Ansvar >> Kirsten og Niels

Idræts- og Fritidsudvalget >>
Ansvar >> Anders og Henning

Klima- og Bæredygtighedsudvalget >>
Ansvar >> Henning og anders

Kultur- og Turismeudvalget >>
Ansvar >> Stina

Omsorgs- og Sundhedsudvalget >>
Ansvar: Birgit og Birgitte

Social- og Beskæftigelsesudvalget >>
Ansvar >>  Bente

Økonomi- og Erhvervsudvalget >>
Ansvar >>  Bente

SF's lokalpolitik

Baggrundsgruppemøder - Lyttemøder

SF's lokalpolitiske arbejde skal gerne have rod i praksis. Derfor har SF-Helsingør etableret en baggrundsgruppe med fastlagt mødekalender, hvor sager og emner til beslutning i Helsingør Byråd diskuteres.

Du kan læse mere om disse.

LÆS MERE >>