Arbejds- og emnegrupper

Der tages udgangspunkt i de forskellige kommunale fagudvalg dagsordner.
Du klikker på Udvalget og du kommer ind til udvalgets dagsordner eller referater.

Det er så nemt at deltage

Kontakt
Dem der har "ansvar" for Emne- og arbejdsgrupperne kan du kontakte ved ved at klikke på Ansvar. 

By-, Plan- og Trafikudvalget >>
Ansvar >> Anders

Børne- og Uddannelsesudvalget >>
Ansvar >> Kirsten

Idræts- og Fritidsudvalget >>
Ansvar >> Anders

Klima- og Bæredygtighedsudvalget >>
Ansvar >> Anders

Kultur- og Turismeudvalget >>
Ansvar >> Anders

Omsorgs- og Sundhedsudvalget >>
Ansvar: Birgit og Birgitte

Social- og Beskæftigelsesudvalget >>
Ansvar >>  Bente

Økonomi- og Erhvervsudvalget >>
Ansvar >>  Bente