Jeg vil gerne være medlem: 


Bliv medlem - vi har brug for dig!

  • Kontingent fra 25 kr. pr. måned
  • Bliv hørt og få medbestemmelse
  • Modtag medlemsmagasinet F!
  • Deltag i debatter og udfordr vores og dine egne synspunkter
  • Mød søde og spændende mennesker og få masser af gode oplevelser på sommertræf, landsmøde, Livø-lejr og meget andet…

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse og er for tiden:

A-medlem: Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000:
kr. 25,00 pr. måned
B-medlem: Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000:
kr. 50,00 pr. måned 
C-medlem: Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000:
kr. 75,00 pr. måned

Desuden har vi også SFU medlemmer. Så længe man er under 26 år gammel – og betalende medlem af SFU – har man ret til gratis medlemskab af SF. Såfremt du er medlem af SFU, men ikke har et SF medlemskab, bedes du kontakte partikontoret på 3337 4444 eller sf@ft.dk – så skal vi sørge for, at du bliver indmeldt korrekt.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske ved at skrive til sf@sf.dk. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på din udmeldelse. Oplys dit navn og adresse og gerne e-mail og medlemsnummer ved udmeldelse. Du vil også hjælpe os, hvis du kort vil begrunde, hvorfor du melder dig ud.