Jeg vil gerne være medlem: 


Bliv medlem - vi har brug for dig!
2022 kontingent

  • Kontingent fra 25 kr. pr. måned
  • Bliv hørt og få medbestemmelse
  • Modtag medlemsmagasinet F!
  • Deltag i debatter og udfordr vores og dine egne synspunkter
  • Mød søde og spændende mennesker og få masser af gode oplevelser på sommertræf, landsmøde, Livø-lejr og meget andet…

I SF betaler vi kontingent efter indtægt. Kontingentet fastsættes af vores landsledelse og er for tiden:

A-medlem: Årlig bruttoindtægt under kr. 175.000:
kr. 75,00 pr. kvartal
B-medlem: Årlig bruttoindtægt mellem kr. 175.000 - 250.000:
kr. 162,50
 pr. kvartal
C-medlem: Årlig bruttoindtægt over kr. 250.000:
kr. 250
,00 pr. kvartal

Desuden har vi også SFU medlemmer. Så længe man er under 26 år gammel – og betalende medlem af SFU – har man ret til gratis medlemskab af SF. Såfremt du er medlem af SFU, men ikke har et SF medlemskab, bedes du kontakte partikontoret på 3337 4444 eller sf@ft.dk – så skal vi sørge for, at du bliver indmeldt korrekt.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske ved at skrive til sf@sf.dk. Du vil efterfølgende få en bekræftelse på din udmeldelse. Oplys dit navn og adresse og gerne e-mail og medlemsnummer ved udmeldelse. Du vil også hjælpe os, hvis du kort vil begrunde, hvorfor du melder dig ud.

Benyt hosstående indmeldelse
Du kan også downloade 
hvervekortet og sende det til en 
en ven, en kommende SF'er

⬇︎  ⬇︎  ⬇︎
I den downloadede pdf er der link til denne side.
-  det er så nemt at være ny SF'er  -