Bente Borg Donkin
Voksede op på Vestegnen i Albertslund, men har boet størsteparten af mine 56 år med Chris i Helsingør, hvor vores 3 børn har fået et godt afsæt til livet.

Kommer fra en familie hvor uddannelse ikke var en selvfølgelighed og har oplevet hvordan mønsterbrydning kan ske ved bla. SU, der gør det muligt for æblet at falde længere væk fra stammen.

Er uddannet fysioterapeut og cand. pæd. og arbejder som handicapkonsulent i Helsingør kommune.

Sidder som ene kvinde for SF i Helsingør byråd og er medlem af økonomiudvalget og socialudvalget.


Vi skal blive flere - Kommunalvalg 2017

Bente Borg Donkin, Byrådsmedlem

Nuværende SF byrådsmedlem

Jeg har særligt fokus på hverdagens problemer for borgerne. Der er et stort pres på de kommunale rammer, da der bliver stillet stadigt større velfærdskrav i en tid med færre økonomiske ressourcer. SF må og skal tænke nyt og udvikle og anvende innovative løsninger i samspillet mellem folketinget, kommunerne og borgerne, så værdier som bæredygtighed, social lighed, fællesskab og solidaritet ikke bliver tabt på gulvet i kampen om de knappe økonomiske ressourcer.

Jeg arbejde for:

  • Grøn udvikling af energiforsyningen. Skifergas udvinding må ikke true vores drikkevand.
  • Affaldsordninger skal udvikles og der skal investeres i nytænkning, så flere ressourcer genanvendes.
  • Vi skal udbygge forbindelsen mellem Danmark og Sverige i Øresundsregionen med en tunnel. Godstransport gennem Europa skal ikke foregå på motorveje som med planerne af udbygning af Ring 5, men banenettet skal udbygges til at imødegå konsekvenserne af den kommende Femernbælt forbindelse. Biltogsforbindelser igennem Europa skal ikke nedlægges men tværtimod udbygges. Trafikale løsninger skal ikke give nye udfordringer der risikere at ødelægge fælles naturværdier.
  • Menneskeværdig asylpolitik. Danmark skal tage sit ansvar for flygtningesituationen alvorligt. Vi skal finde anstændige løsninger både i og udenfor Danmark.
  • Retspolitikken skal udbygges og mægling skal udnyttes i flere sager. Princippet om at du betaler for din retssag skal ikke ramme socialt skævt. Efterværn for indsatte skal udbygges. Forebyggelse af banderelateret kriminalitet skal intensiveres.
  • Lige og nem tilgang til sundhedsydelser, som også skal gælde tandsundhed. Rehabilitering efter sygdomme skal styrkes.
  • Udbygning af højhastighedsinternet i hele Danmark. Det skal være muligt og bo og arbejde i vandkantsområderne i hele Danmark.

SF skal fortsætte med at være et ansvarligt parti. og vi skal ikke have berøringsangst overfor indflydelse, og må bruge vores stemmer aktivt i eller udenfor et regeringssamarbejde.