Bente Borg Donkin, Byrådsmedlem

Nuværende SF byrådsmedlem

Bente Borg Donkin

Som byrådsmedlem for SF har jeg altid været optaget at skabe forandringer. Små som store. Den sociale og sundhedsmæssige ulighed skal fortsat mindskes og vi skal gøre en særlig indsats for samfundets svageste. Vi skal have gode og billige institutioner, uddannelses- og arbejdspladser til alle, og sammen skal vi gøre Helsingør til Danmarks smukkeste og grønneste kommune.

Men i Helsingør er vi også udfordrede på økonomien. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at ressourcerne fordeles klogt og i samarbejde med os borgere.

Stem på mig hvis du er enig i ovenstående og

  • ønsker at din stemme bliver hørt
  • mener at politik handler om samarbejde frem for mudderkastning
  • synes at politikere skal turde være visionære
  • foretrækker mangfoldighed og vil have flere kvinder i byrådssalen

Jeg er 59 år, fysioterapeut og cand.pæd. og ansat i Helsingør Kommune som handicapkoordinator for familier med børn, der har brug for en særlig indsats.

Jeg har boet i Helsingør siden 1982. Sammen med Chris har jeg nydt at se vore tre børn vokse op i trygge omgivelser tæt på byens liv og med skov, strand som smukt bagtæppe. Jeg bliver aldrig træt af mågernes skrig og duften af hav.

Jeg har igennem 8 år repræsenteret SF i byrådet. Med en vedholdende indsats og en samarbejdsorienteret linje har jeg været med til at skabe mange resultater for kommunens borgere. Jeg er klar til 4 år mere, hvis du vil give mig din stemme.