SF.dk Arbejdsplan

Arbejdsplan for SF 2022 – 2024

Sammen om SF som samfundsforandrende fællesskab

Indledning

Kommunal- og regionsrådsvalget 2021 viste, at vi som parti er kommet langt hvad angår samarbejde og sammenhold. Det er internt blevet en talemåde, at ”sammen er vi stærkest”, og det er vi i høj grad lykkedes med at praktisere. Corona har været en præmis, som har gjort det organisatoriske arbejde sværere, men vi har også gjort mange nye erfaringer, som vi vil drage nytte af.

Denne arbejdsplan bygger videre på kursen fra arbejdsplanen fra 2018-2020 for den er rigtig – også selvom vi ikke nåede alle mål: Vi vil være et meningsfyldt fællesskab, der skaber forandring gennem handling. Det overordnede mål for organisation er, at partiforeningerne er stærke, at det skal være attraktivt at være medlem af SF, og at vi altid skal udvikle politik.

Arbejdsplanen bygger på to grundlæggende holdninger. Den ene er, at forandringer ikke kun skabes på Christiansborg eller i andre parlamentariske organer men også lokalt, blandt foreninger, græsrødder og progressive mennesker. Derfor skal vi samarbejde med en bred vifte af folkelige organisationer og borgere. SF skal være det sted, man søger hen for at forandre samfundet og for at debattere politik. Det skal være dér, hvor man kan dyrke sit politiske interessefelt. Kort sagt skal SF´s partiforeninger være det sted, hvor det er attraktivt at være, hvis man gerne vil forandre lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt.

Den anden grundlæggende holdning er, at SF er et stærkt fællesskab, der giver mulighed for indflydelse og har tilgangen til magten som fælles værdi. Vi er villige til at samarbejde med alle, der præsenterer ideer, som vi mener kan gøre vores samfund bedre. Forandring skabes gennem stærke fællesskaber. For at vi bliver mange, skal vi være åbne og lyttende, og vi skal træffe ansvarlige beslutninger, der udvikler samfundet. I SF er vi stifindere - ikke fejlfindere. SF’s politik er udenfor konsensus, men indenfor rækkevidde. Det er på den baggrund, vi skaber de mange resultater, som vi gør. SF står overfor to meget spændende år. Det er uvist, hvilken parlamentarisk rolle SF har efter et nyt folketingsvalg. Som partiorganisation skal vi være forberedt på at fortsætte i rollen som støtteparti, og vi skal være forberedt på at blive regeringsparti eller at kommer i opposition.

De følgende målsætninger og indsatser indfris ikke af sig selv, men kræver målrettet handling på mange niveauer i partiet, ikke mindst i partiforeningerne. Hverken den enkelte partiforening, partikontoret eller landsledelsen kan løfte indsatserne alene. Der skal samarbejdes på tværs for at nå i mål. Landsledelsen skal løbende følge og sikre virkeliggørelsen af arbejdsplanen.

Læs arbejdsplanen i sin fulde længde på linket til højre.

 

SF-Helsingør
 

Downloade SF partilove
og Arbejdsplan