Her vil vi løbende indsætte indstillede SF-Forslag til byrådet

SF forslag om jobskabelse af
småjobs til ledige

Ledige på kontanthjælp risikerer at blive ramt af 225 timers reglen, hvis de ikke har arbejdet i mindst 225 timer det seneste år. (V) Regeringen indførte
i 2016 kontanthjælpsloftet og nye krav til borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller på integrationsydelse.

Reglen, loven går ud på, at alle skal have mindst 225 timers ustøttet arbejde om året. Ellers mister man ret til fuld ydelse.

Hårdest ramte bliver bl.a. ugifte på voksensats, som står til at miste 1000 kr. om måneden.

Ægtefæller, hvor begge er på en af de nævnte ydelser mister hele dens enes ydelse, hvis den ene i parret ikke lever op til reglerne.
 
SF mener at dette er en tåbelig lovgivning. En masse borgere kommer til at stå uden forsørgelse og vejen til samfundets bund bliver kortere.

I mødet med hjemløse og kontanthjælpsmodtagere kan man høre, at virkeligheden er meget mere nuanceret og kompliceret, når årsagssammenhængen for at borgere ikke er i arbejde eller kan forsørge sig selv. Mere kompliceret, end at borgerne motiveres af udsigten til yderligere fattigdom.

Derfor foreslår SF, at der oprettes korttidsstillinger (småjobs) i Helsingør kommune, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere og andre, så der reelt for denne gruppe er en chance for at få en vej ind til jobmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne vil komme et skridt nærmere arbejdsmarkedet, da de ledige får selvtillid og lærer om arbejdsdisciplin.

Korttidsstillingerne kan f.eks dække behov for yderligere renholdelse, oprydning og vedligeholdelse af byens rum og vores kyststrækning hele året. Sortering af genbrugs materiale eller grøn vedligeholdelse. Helsingør satser massivt på øget turisme og events i byen, hvilket stiller store krav til en ren
og indbydende by.

SF foreslår:

  • At der oprettes mindst 10 kommunale korttidsstillinger under job- og beskæftigelsesudvalget som udbydes offentligt.
  • At sagsbehandlere forpligtiges til at opfordre og visitere kontanthjælpsmodtagere til at søge korttidsjob.

SF, Bente Borg Donkin, august 2017